Dostava za kupljenu robu iznad 500,00 kn besplatna.
.

Opći uvjeti poslovanja

OUP

Prodavatelj, odnosno vlasnik stranice internet prodaje i-sport.com.hr je trgovačko društvo Ikarus j.d.o.o., Livadsko naselje 41, 42000 Varaždin, OIB 30335379204 Korisnici i-sport.com.hr su sve osobe koje web stranicu koriste radi kupnje prikazanih proizvoda ili informacija o proizvodima.
Ovim općim uvjetima on-line kupnje uređuju se odnosi između korisnika, odnosno kupaca i-sport.com.hr i prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plačanja, jamstvo, reklamacije i povrat robe, dostavu robe, tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Ikarus-webshopa i on-line kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno zakonom o trgovini, zakonom o elektroničkoj trgovini i zakonom o zaštiti potrošača. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupaca i Prodavatelja zaključen je u trenutkom kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku naruđbe proizvoda. Iako je kupnju putem i-sport.com.hr moguće izvršiti iz bilo koje zemlje, dostava kupljenih proizvoda moguća je isključivo na području Republike Hrvatske. Sav sadržaj stranice i-sport.com.hr kao i opći uvjeti podložni su izmjenama od strane prodavatelja te korisnici, odnosno kupci dužni prilikom svake posjete stranici, a radi potpune informiranosti, pogledati sadržaj iste. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja korisnika odnosno kupca da to učini.
Prilikom registracije korisnika, odnosno kupcu nudi se opcija kreiranja lozinke. Lozinka je tajan podatak te prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu zlouporabu lozinke od strane trećih osoba. Kako bi se spriječile daljne zlouporabe, korisnik, odnosno kupac je dužan o zlouporabi što hitnije obavijestiti prodavatelja na broj 098/379-764 ili na info@i-sport.com.hr. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključitit samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi. Korisnici i-sport.com.hr dužni su dati točne, važeće i potpune podatke prilikom registracije dok je prodavatelj u protivnom ovlašten takvom korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili djela usluga i-sport.com.hr. Dostupni proizvodi prikazani su na stranici i-sport.com.hr zajedno sa specifikacijom proizvoda, podacima o cijeni, cijeni dostave i ostalim važnim podacima, a zajedno s ostalim podacima na stranici čine prethodnu obavijest. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u "košaricu" klikom na gump "dodaj u košaricu". U "košarici" se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju s naznakom cijene proizvoda i cijene dostave (uključen PDV). Po završetku odabira načina plačanja i autorizacije podataka navedenih prilikom registracije, odnosno prilikom izvršene uplate, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Prodavatelj će kupcu predati potvrdu prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, kupcu dostupnom, trajnom mediju 4. Cijena Naznačene cijne proizvoda i cijene dostave su maloprodajne cijene u kojima je sadržan PDV. Prodavatelj zadržava pravo izmjena cijena te je važeća cijena proizvoda ona naznačena na stranici u trenutku sklapanja ugovora te je navedena u prethodnoj obavijesti.
Plačanje uplatnicom, internet bankarstvom ili online.
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanjapropisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u otpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay!
While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet. CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe. The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard - the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password. All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment. Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities. Thank you for using CorvusPay!
Minimalni iznos naruđbe je 100,00 kn. Troškovi dostave snosi kupac i oni iznose 25 kn po naruđbi, a za naruđbe iznad 200,00 kn dostava je besplatna. Iznos dostave bit će naznačen na Vašem računu prilikom izrade naruđbe, odnosno uključen u ukupni iznos, te nakon uplate iz iznosa prilikom preuzimanja paketa više nećete imati nikakvih dodatnih plačanja. Rok isporuke ovisi o mjestu isporuke te najčešće iznosi 7-14 radnih dana. Dostav se vrši Overseasom ili Hrvatskom poštom.
Za sve kupljene proizvode kupac dobiva jamstvo o trajanju i u skladu s uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje zajedno s kupljenim proizvodom, te popis ovlaštenih servisa.
Svaki ugovor sklopljen na daljinu sredstvom daljinske komunikacije kupac može, ne navodeći razlog za to, raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana kada je kupac primio proizvod. U tom slučaju, kupac je dužan neoštećen proizvod sa svom pratećom dokumentacijom i ambalažom o svom trošku vratiti na adresu prodavatelja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je izjavljen raskid ugovora. Rok otkazivanja narudžbe poćinje teći od dana kada je kupac primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga kupcu bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. Ako kupac nije primio potvrdu prethodne obavijesti, ima pravo raskinuti ugovor u roku od 12 mjeseca od primitka proizvoda. Međutim, ako prodavatelj u roku iz prethodne rečenice dostavi kupcu potvrdu prethodne obavijesti, kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a ugovor je raskinut u trenutku kada prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu. Povrat uplaćenog iznosa -ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka vračene robe ili dokaza da ste robu vratili, u koliko bi isti primili prije robe -povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plačenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat Troškovi povrata robe -izravne troškove povrata robe morate snositi sami Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe -odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe Neovisno o navedenom, kupac ima pravo povrat robe u sljedećim slučajevima: - isporuka robe koja nije naručena - isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja U slučaju isporuke robe koja nije naručena, kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, kupac ima pravo na povrat plaćene cijene i dostave te naknadu troškova povrata proizvoda. Preduvjet navedenoga je da kupac prodavatelju vratio pogrešno isporučenu robu. Kupac je dužan prilikom isporuke robe provjeriti jesu li isporučeni artikli upravo oni koje je naručio, odnosno, oni koji su navedeni na računu. Svojim potpisom kupac nedvojbeno potvrđuje da su mu isporučeni artikli koji su navedeni na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka te da je riječ o artiklima koje je naručio. U slučaju bilo kakvog nesklada isporučenih artikala s naručenim, odnosno artiklima navedenim na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajučoj potvrdi primitka, kupac je o istome dužan bez odgode obavijestiti dostavljača. Naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene. Kupac je dužan prilikom isporuke robe pregledati istu te utvrditi postoji li vidljiva vanjska oštećenja ambalaže te o eventualnim oštećenjima obavijestiti dostavljača. U protivnom, svojim potpisom kupac nedvojbeno potvrđuje da je robu primio bez vidljivih vanjskih oštećenja ambalaže, a naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažena. U odnosu na odgovornost prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne odredbe važečih zakona. Za sve upite i eventualne reklamacije moguće se obratiti telefonom 098/379-764, e-mailom (potrosac@ikarus-webshop.hr) ili pisanim putem na adresu sjedišta prodavatelja u Varaždinu, Livadsko naselje 41. Prodavatelj će na reklamaciju odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. Kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru: ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka, ako usluga bude u potpunosti ispunjena predmet ugovora roba i usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora predmet ugovora koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vračanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanje ugovora, a dostava može usljediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovine potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom predmet ugovora isporuke zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečećeni nakon isporuke predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije ugovor sklopljen na javnoj dražbi predmet ugovora pružanje usluga smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanju usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i piće ili usluga vezanih za slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjena ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. Raskid ugovora (10 downloads)
Ova pravila privatnosti objašnjava kako Ikarus j.d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke. Ikarus je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. Ikarus je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila: info@ikarus-webshop.hr ili na adresu Livadsko naselje 41, 42000 Varaždin. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail info@ikarus-webshop.hr ili Livadsko naselje 41, 42000 Varaždin. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.). Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora). Kategorije osobnih podataka Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: e-mail adresa, ime i prezime. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim poslovnicama. Vaša prava Vaša prava su slijedeća: Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na ispravak: imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Pravo na ograničenje obrade: pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe. Pravo na prigovor: pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke. Pravo na prenosivost podataka: pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja. Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Ikarus na info@ikarus-webshop.hr ili Livadsko naselje 41, 42000 Varaždin. Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Čuvanje osobnih podataka Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe Ikarus j.d.o.o. bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Ikarus razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. Ikarus će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Ikarus na čuvanje podataka. Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Ikarus će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. Primatelji osobnih podataka Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime MOBISA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom. U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Ikarus mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
Naznačene cijne proizvoda i cijene dostave su maloprodajne cijene u kojima je sadržan PDV. Prodavatelj zadržava pravo izmjena cijena te je važeća cijena proizvoda ona naznačena na stranici u trenutku sklapanja ugovora te je navedena u prethodnoj obavijesti.
obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora